Потребителско Поведение

Съдържание
Модел на потребителското поведение
Фактори, които определят потребителското поведение
 Етапи на решението за покупка
 Видове решения за покупка
 Пример с фирма

Вашият коментар