Младежта в сезони

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА „МЛАДЕЖТА В СЕЗОНИ”

1. Условия за участие:

 • Право на участие имат любители и професионалисти фотографи на възраст до 29 години;
 • Допускат се до 3 цветни снимки от всеки участник;
 • Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG и да са направени след 12 август 2010 г.;
 • Участниците в конкурса да посочат в заявлението /изтегли ТУК /: трите имена, година на раждане, телефон, адрес, e-mail  и заглавие на фотографията;
 • Фотографиите да се изпращат на CD диск и на физически носител /фотографска хартия/ в размер 20 х 30 см, като на гърба да бъде посочено заглавието и датата;
 • Участникът в конкурса трябва да гарантира, че е носител на авторските права и на правата за публикация на творбата, както и че освобождава Министерството на образованието, младежта и науката от всякакви претенции на трети лица, свързани с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса;
 • Участникът в конкурса предоставя на Министерството на образованието, младежта и науката правата за публикация на творбата, с която участва;
 • Министерството на образованието, младежта и науката си запазва правото да не допуска в конкурса снимки, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

2. Критерии за оценка:

 • Интерпретация на темата;
 • Оригиналност на творбата;
 • Яснота на посланието;
 • Способност да се ангажира вниманието на зрителя.

3. Награди – парични и предметни:

 • Ще бъдат присъдени първа, втора и трета и до три поощрителни награди;
 • Наградите ще бъдат връчени на Международния ден на младежта – 12 август 2011 г.;
 • С наградените и други избрани фотографии ще бъде организирана изложба.

4. Срок за изпращане на фотографиите: най-късно до 1 май 2011 г.

5. Адрес за изпращане на фотографиите и попълнената форма за заявление за участие в конкурса:

Министерство на образованието, младежта и науката
Отдел „Протокол”, /За фотоконкурса „Младежта в сезони”/
Бул. „Дондуков” № 2 А
1000 София

За повече информация: тел. 02/ 92 17 733, 732, 688; e-mail: protokol@mon.bg

Вашият коментар