ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА „Димо Малешков“ – Отговори

ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА „Димо Малешков“ – Отговори

II клас

1. Б 9. Б 17. 13

2. В 10. В

3. Г 11. А 18. 11 ученика

4. В 12. А 19. 3 молива

5. В 13. Г 20. 2 кг

6. Г 14. Б

7. Г 15. В

8. А 16. Б

Максималният брой точки от теста е 100.

При верен отговор задачите се оценяват:

– Задачи от 1 до 8 с 4 точки;

– Задачи от 9 до 16 с 5 точки;

– Задачи от 17 до 20 със 7 точки

ІII клас

1. В 9. В 17. 96 лв.

2. В 10. А

3. Г 11. Б 18. 26

4. Г 12. В 19. Втори клас

5. В 13. Г 20. 22 задачи

6. А 14. Г

7. Б 15. Г

8. В 16. А

Максималният брой точки от теста е 100.

При верен отговор задачите се оценяват:

  • • Задачи от 1 до 8 с 4 точки;
  • • Задачи от 9 до 16 с 5 точки;
  • • Задачи от 17 до 20 със 7 точки

IV клас

1. В 11. Г 21. Б

2. Г 12. Б 22. Г

3. В 13. В 23. В

4. Г 14. Б 24. Б

5. А 15. А 25. Б

6. В 16. Г 26. Б

7. А 17. А 27. В

8. Б 18. А 28. 938

9. Г 19. 4 см 29. 560

10. 10 20. 48 30. 1200

Максималният брой точки от теста е 100.

При верен отговор задачите се оценяват:

– Задачи от 1 до 10 с 2 точка;

– Задачи от 11 до 20 с 3 точки;

– Задачи от 21 до 30 с 5 точки

V клас

1. В 9. Б 17. А) 25841 Б) 26805

2. Г 10. Г В) 22035

3. Г 11. А 18. А) 1250кв.см Б) 0

4. Г 12. В В) 180 см

5. Б 13. Г 19. А) 1080сек. Б) 840сек.

6. А 14. В В) 21000сек.

7. В 15. Б 20. А) 282 г Б) 2632 г

8. В 16. Г В) 4,68 лв.

Максималният брой точки от теста е 100.

При верен отговор задачите се оценяват:

– Задачи от 1 до 8 с по 3 точки;

– Задачи от 9 до 16 с по 4 точки;

– Задачи 17 и 18 с по 9 точки;

– Задача 19 и 20 с по 13 точки;

VI КЛАС

Зад 1 А Зад 9 Г

Зад 2 В Зад 10 А

Зад 3 А Зад 11 В

Зад 4 Г Зад 12 Б

Зад 5 Б Зад 13 Г

Зад 6 Г Зад 14 В

Зад 7 В Зад 15 А

Зад 8 В Зад 16 Г

Зад. 17. a = ……….. b = …=6,5=… c = …23……… L =2013

Зад. 18.

ДА / НЕ

1

ДА

2

ДА

3

ДА

4

НЕ

 

Зад. 19.

19.1. ……… …….. 19.2. ……….21 часа……………….

19.2. ……….18 ч. 54 мин…………

Зад. 20.

20.1. …………54…………….кг

20.2. ………….8……………. кашона

20.3. …………..3426………….лв.

20.4. …………..1336………….лв.

VII клас

ПЪРВИ МОДУЛ отговори

1. В 9. А 17. а) 7

2. А 10. Б б) 6

3. Г 11. Г 18. а) 20,56 см

4. Б 12. А б) 8,3 см2

5. В 13. В 19. а) 4,84

6. В 14. В б) 28%

7. Г 15. А 20.

8. А 16. Б

 

втори МОДУЛ отговори

 

21. А 32
Б 12
В
21

22. А C ( – 3 ; – 1)
Б 15
В 23,5 см2

23. А

Б

24. А околната повърхнина 144 см2

Б обема на AMNCDB1 48 см3

Вашият коментар