Резултати от МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ “ХИТЪР ПЕТЪР” – 2013