Роми активисти!

Международен ден на ромите! Конкурс за есе!

Роми активисти!По повод 8 април – Международният ден на ромите, Младежка фондация Арете – България обявява конкурс за есе, насочен към младежи от ромски произход по една от следните теми по избор:

1) „Чувствам ли се европеец?“

2) „Какво мога да дам на България?“

3) „Какво за мен е образованието“?

Изисквания към участниците:
o ученици от 9. до 12 клас
o студенти в акредитирани университети до 29-годишна възраст включително.
За да участвате е необходимо да изпратите по електронна поща следните материали:

o есе по една от трите посочени теми;
o попълнен формуляр за участие;
o сканирана и изпратена по e-mail първа страница на ученически бележник или студентска книжка;
При оценяването на есето ще бъдат взети предвид следните критерии:

o недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем;
o полагане на проблема в актуален контекст;
o използване на подходящи стилово-езикови средства;
o умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема;
o теза, съответстваща на формулирания проблем;
o целенасочена и задълбочена аргументация;
o логически последователни и смислово обвързани композиционни части;
o спазване на езиковите норми – лексикална, граматична, правописна и пунктуационна.
Есето трябва да бъде не повече от три стандартни страници – формат А4, шрифт Times New Roman 12!

Победители и награждаване:

Ще бъдат излъчени две големи награди:

o в категория „Ученици 9 – 12 клас“ победителят ще спечели безплатно едноседмично участие в младежкия лагер за изграждане на лидерски умения за ромски младежи в гр. Шумен, който ще се проведе от 10 до 16 юли 2011 г.
o в категория „Студенти“ победителят ще спечели безплатно участие в международен ромски младежки лагер в Будапеща, Унгария, който ще се проведе през лятото на 2011 г.
o Двете най-добри есета ще бъдат публикувани на сайта на Младежка фондация Арете и в електронните издания на вестниците „Труд“ и „24 часа“;
o Всички участници в конкурса ще получат грамоти за участие.
Екипът на фондацията ще се свърже с всички участници до 2 април 2011 г. Награждаването на победилите ще се състои на специална гала-вечеря в хотел „Света София“ в гр. София на 5 април 2011 г. от 18 часа.
Посочените документи и есе изпращайте на e-mail: atanas@areteyouth.org, до 31 март 2011 г. включително.

За контакт и допълнителна информация:

Атанас Стоянов
тел: 02/9809027; 0879844977
e-mail: atanas@areteyouth.org

Информацията е взета от:

http://etnosi.wordpress.com

Вашият коментар