К А Л Е Н Д А Р Е Н П Л А Н
на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и лингвистика през учебната 2012/2013 година
Под егидата на МОМН и СМБ
Математика
1. Национални състезания:
А. Зимни математически състезания
 8-12 клас – 25-27 януари 2013, Пловдив;
Б. Пролетни математически състезания, 29-31 март 2013
 4-8 клас – Варна; 9-12 клас – Ямбол.
2. Математическо състезание „Европейско кенгуру”
 Национален кръг – 1 юни 2013, София.
3. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил, 22-24 март 2013, Ловеч.
4. Балканска олимпиада по математика, април-май 2013, Албания.
5. Балканска олимпиада по математика за малки ученици, 2013, Турция.
6. Международна олимпиада по математика, 18-28 юли 2013, Колумбия.
7. Национална олимпиада по математика:
 Общински кръг – до 23 декември 2012;
 Областен кръг – 25 февруари 2013, 9:00 ч.;
 Национален кръг – 12-14 април 2013, София.
Информатика
1. Национален есенен турнир, 23-25 ноември 2012, Шумен.
2. Зимни състезания по информатика, 1-3 март 2013, В. Търново.
3. Национален пролетен турнир, 31 май-2 юни 2013.
4. Международна олимпиада по информатика, 6-13 юли 2013, Австралия.
5. Национална олимпиада по информатика:
 Общински кръг – до 23 декември 2012;
 Областен кръг – 25 февруари 2013, 9:00 ч.;
 Национален кръг – 12-14 април 2013.
Информационни технологии
1. Национален есенен турнир по ИТ „Джон Атанасов“, 17-18 ноември 2012.
2. Национално състезание по компютърни мрежи, 20-21 април 2013.
3. Национална олимпиада по информационни технологии:
 Общински кръг – до 6 януари 2013;
 Областен кръг – 10 март 2013;
 Национален кръг – 10-12 май 2013, Монтана.
Математическа Лингвистика
1. Състезание в рамките на Пролетните математически състезания,
 Пролетен кръг, 29-31 март 2013, Ямбол.
2. Национална олимпиада по лингвистика:
 Общински кръг – до 6 януари 2013;
 Областен кръг – 23 февруари 2013;
 Национален кръг – 19-21 април 2013, Пловдив.
Под егидата на РИО и/или СМБ
Математика
1. Математическо състезание „Хитър Петър”, 13 октомври 2012, Габрово.
2. Математически турнир „Черноризец Храбър” – 1 ноември 2012.
3. Есенен математически турнир, 9-11 ноември 2012, София.(8-12 клас)
4. Турнир по математика „Д. Малешков”, 17 ноември 2012, Пловдив.(2-7 клас)
5. Математически турнир „Иван Салабашев”, 1 декември 2012, Стара Загора.
6. Коледно математическо състезание, 8 декември 2012.
7. Математическо състезание „Европейско кенгуру”.
 Областен кръг – 23 март 2013;
8. Математическо състезание „Роман Хайнацки”, 25-27 март 2013 г., Ямбол.
9. Турнир по математика „Р. Грозданов“, 13 април 2013, Пловдив.
10. Великденско математическо състезание, 20 април 2013.
11. Математически турнир “Акад. К. Попов”, 10-12 май 2013, Шумен.
12. Международни състезания по математика:
 до 15 г., AITMO, юли 2013, България;
 до 12 г., EMIC, юли 2013, България.
13. Международно състезание за ученици до 14 г., Хонг Конг, юли 2013.
14. Ученическа конференция ЮРОМАТ, 2013.
15. Европейска олимпиада по математика за момичета, 8-14 април 2013, Люксембург.
16. Ученически институт по математика и информатика:
 конференция, 18-20 януари 2013, Габрово;
 ученическа секция на 42. Пролетната конференция на СМБ, 3-5 април 2013, Велико Търново.
Информатика
1. Международно състезание по информатика за ученици до 15 г., 1-8 септември 2013, София.
2. Ученически институт по математика и информатика:
 конференция, 18-20 януари 2013, Габрово;
 ученическа секция на 42. Пролетната конференция на СМБ, 3-5 април 2013, Велико Търново.
Информационни технологии
1. ХІV Турнир по математика и информационни технологии “Св. Николай Чудотворец”, 2 декември 2012, Бургас.
2. Регионален турнир по ИТ „На ТИ с ИТ”, 8-9 декември 2012, Пловдив.
3. V Състезание по ИТ „Благоевград 2013”, последната седмица на месец март 2013, Благоевград.

1 Comment

 • ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ОТ СТРАНАТА

  УВАЖАЕМА(И) ГОСПОЖО(ГОСПОДИН) ДИРЕКТОР,

  Имаме удоволствието да поканим учениците от училището, на което сте директор, в състезанието по математика за ученици от 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8. клас „Бързо и вярно смятане“.

  Състезанието ще се проведе в седмицата до 15 декември 2012 г. след предварителна уговорка с организаторите от Частно СОУ „Делфините“, Старозагорски бани.

  До 10 декември 2012 г. ще очакваме заявка за участие, документ за платена такса от 5 (пет) лева на ученик. Изпращане на заявка за участие по образец на електронен адрес mat_delfinite@abv.bg След получаване на заявката, но не по-рано от 10.12. 2012 г. , ще получите задачите за състезанието, ключ за проверка и протокол.

  Състезанието за учениците от 4. клас и за учениците от 7. клас ще бъде по формата за външно оценяване на министерството на образованието:

  за учениците от 4. клас върху 20 задачи с избираем отговор;

  за учениците от 7. клас по формата на първия модул за изпита след 7. клас върху 16 задачи с избираем отговор и 4 задачи с отворен отговор.

  В състезанието ще дебютират ученици от Русия и Казахстан (състезанието се провежда се едновременно в Санкт Петербург- Русия, Алма Ата – Казахстан).

  В срок до 16:00 ч. на 17.12.2012 г. ще очакваме протокола с резултатите от състезанието от училищата, в които то се провежда.

  След тази дата класираме учениците и обявяваме класираането – ще има две класирания – национално и международно.

  На 18.12.2012 г. изпращаме по пощата медалите и грамотите.

  Телефон за връзка и информация: 042298504; 0877 111 808 ; 0887 2 444 38

  ДИРЕКТОР

  НАСЯ ДАНАИЛОВА

  10.12.2012 г. краен срок за изпращане на заявки за участие в състезанието се изпращат на електронен адрес mat_delfinite@abv.bg

  КОЛЕКТИВНА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

  В състезанието по математика за купата „Ум, белият делфин“- „Бързо и вярно смятане”

  дата на провеждане 15.12.2012 г.

  От училище……………………………………………………………..

  Гр. (с.) ……………………………………………………………………..

  Телефон/и за връзка………………………………………………

  Електронен адрес………………………………………………..

  Пощенски адрес код на населеното място :…………………………………………..

  Броят на участниците по класове е:

  II клас: ……… ученици

  III клас:………. ученици

  IV клас:……… ученици

  V клас:………. ученици

  VI клас:……….. ученици

  VII клас:……….. ученици

  VIII клас:……….. ученици

  Общо:………………………………………..

  Такса за правоучастие…………… изпратена на ……….(дата)

  с документ……….. (посочва се вида на документа)

  Желаем да бъде издадена фактура на…………………………………………………………………….

Вашият коментар