НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ОБЩИНСКИ КРЪГ –гр. Пловдив