Безплатно обучение с ваучери по програма – Аз мога повече 2012 / 2013

Обучение по Английски, немски, френски и испански език с ваучер в Кабината

Курсове на бучение по програмата „Аз мога повече“ 2012 г.

Програмата „Аз мога повече“ стартира на 15.08.2011г. Тя е част от европейската Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и продължение на програмата „Аз мога“. По нея всеки работещ на трудов договор може да получи ваучер за езиково обучение“. Подобно на “Аз мога”, схемата “Аз мога повече”, ще се ръководи от Агенцията по заетостта и бюрата по труда.

Важно: Посочената информация се отнася за вече кандидатствалите по програмата. Очаква се приемът на документи по Аз мога повече да започне през август или септември 2012 г.

Кандидатстване

За да кандидатствате трябва да изтеглите необходимите документи за кандидатстване (това можете да направите от дясната част на тази страница). Във вашето бюро по труда трябва да подадете Заявление и Декларация.

Инструкции за попълване:

    • Заявление: попълвате вашите лични данни, образование и предишни обучения и квалификации. Ако желаете да се обучавате по чужд език попълнете само полето „Ключова компетентност – обучение по чужд език“ и напишете езика който искате да учите. Точният език, ниво и доставчикът на обучение (доставчик на услуги за ключова компетентност) в който ще се проведе курсът по „Аз мога повече“, се посочват на следващия етап (след като бъдете първоначално одобрени).
    • Декларация: целта на декларацията е да уверите бюрото по труда, че сте работещ в момента и че не сте се възползвали вече от европейски програми за обучение. Помнете, че носите отговорност данните в декларацията да са истина. Не са ви необходими никакви други документи, които да доказват декларираното от Вас.

Важно!
Ако сте над 15 човека от една фирма, можете да се запишете наведнъж с едно подаване на документи. За повече информация вижте указанията за групово записване.

Вашият коментар