ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО
ФИЛОСОФИЯ
23 май 2013 г., Вариант 1

1 Comment

  • кари каза:

    Некоректност и безумие.
    Излишна терминология, усложненост, неравностойност спрямо останалите предмети и спрямо предишни години. Сериозна разлика в степента на трудност, сравнено с изпита по желание.
    Съставителите са прекалили. Изпитът не трябва да е ориентиран само към паралелки с хуманитарен профил.

Вашият коментар