Най-възрастният баща в света

Пред вас е  Рамаджит Рагав, той е на 94 г. и е най-възрастният баща в света.
Предишният рекорд принадлежи на друг индус Нану Раму Джоги, който има 22 деца,
последното от които е  родено, когато баща му е на 90-годишна възраст.

Вашият коментар