Може да използвате Windows Movie Maker за импортиране на аудио и видео във вашия компютър от цифрова видеокамера (DV камера) и после да използвате импортираното съдържание във вашите филми. Можете да импортирате съществуващо аудио, видео или картини в Windows Movie Maker, което да се използва за създаване на филм.

След като редактирате аудио и видеосъдържанието в Windows Movie Maker, което може да се свежда до добавяне на заглавия, преходи или ефекти, може да публикувате окончателния си филм и да го споделите с вашите приятели и семейство.

Съдържание

1.      Съдържание. 3

2.      Въведение. 4

2.1         Запознаване с Windows Movie Maker. 4

2.2         Запознаване с инструментите на Windows Movie Maker. 5

2.2.1          Eкрани. 5

2.2.2          Монитор за визуализация. 6

2.2.3          Монтажната маса/времевата скала. 6

3.      Работа с Windows Movie Maker. 7

3.1         Работа с проекти в Windows Movie Maker. 7

3.1.1          Създаване на нов проект. 7

3.1.2          Запис на проект. 7

3.1.3          Запис на проект с ново име. 8

3.1.4          Отваряне на проект. 8

3.2         Импортиране на видео. 8

3.2.1          Импортиране на видео на живо от web или DV камера. 8

3.2.2          Импортиране на видео от видеолента в цифрова видео (DV) камера. 9

3.3         Създаване и редактиране на филм в Windows Movie Maker. 10

3.3.1          Добавяне на клип към проект. 10

3.3.2          Преместване на клип в монтажната маса/времевата скала. 10

3.3.3          Изчистване на монтажната маса/времевата скала. 10

3.3.4          Работа с клипове в Windows Movie Maker. 10

3.3.5          Добавяне на преходи към картини и видео в Windows Movie Maker. 13

3.3.6          Добавяне на ефекти към картини и видео в Windows Movie Maker. 15

3.3.7          Добавяне на музика към филм.. 16

3.3.8          Добавяне на дикторски текст към филм.. 18

3.3.9          Добавяне на заглавия и надписи на филм в Windows Movie Maker. 19

3.3.10        Публикуване на филм в Windows Movie Maker. 21

Може да изтеглите от ТУК.

Източник: http://www.teacher.bg

Вашият коментар