Използването на Microsoft Office Picture Manager ви дава гъвкав начин за управляване, редактиране и споделяне на вашите картини. Можете да разглеждате всичките си картини, независимо къде се съхраняват; функцията „Намиране на картини“ дори ще ви помогне да ги намерите, като направи търсенето вместо вас. Picture Manager може също така автоматично да изпълнява корекции по картините ви. Ако ви потрябва да нагласите нещо по-специфично, имате избор между няколко отделни инструмента за редактиране. Споделянето на картини е по-мощно с Picture Manager, който ви позволява да изпращате картини в имейл съобщения или да създавате библиотека с картини на корпоративния интранет

Може да изтеглите от ТУК.

Източник: http://www.teacher.bg

Съдържание

2       Въведение. 4

2.1         За Microsoft Office Picture Manager. 4

2.2         Управляване на вашите картини. 4

2.3         Редактиране на вашите картини. 4

2.4         Споделяне на вашите картини. 4

3       Възможности на Microsoft Office Picture Manager. 5

3.1         Графични типове файлове. 5

4       Работа с Microsoft Office Picture Manager. 6

4.1         Структура и изгледи в Microsoft Office Picture Manager. 6

4.2         Намиране на картини. 7

4.3         Добавяне на пряк път до картина. 8

4.4         Премахване на пряк път до картина. 8

4.5         Сортиране на картини. 8

4.6         Преименуване на картини. 9

4.7         Разглеждане на свойствата на файл. 10

5       Работа с картини. 10

5.1         Записване на картина. 11

5.2         За незаписаните редакции. 12

5.3         Отменяне на промени. 12

5.4         Настройване на яркостта. 13

5.5         Настройване на цвета. 14

5.6         Преоразмеряване на картина. 14

5.7         Изрязване на картина. 15

5.8         Завъртане и обръщане на картина. 16

5.9         Корекция на „червени очи“. 17

5.10      За компресирането на картини. 17

5.11      Компресиране на картина. 18

5.12      Експортиране на картини. 19

Може да изтеглите от ТУК.

Източник: http://www.teacher.bg

Вашият коментар