На пианото в редица семейства се гледа повече като на мебел, отколкото като на инструмент, и затова грижата за него се свежда глав­но в почистване на праха. За да се запази неговият тон, са необходими много по-големи грижи, които се свеждат главно в следното: