Подписка за запазване на обучението от 5-ти до 7-ми клас в Математическите Гимназии Подкрепете тук: http://www.peticiq.com/zapazi_obuchenieto_v_mg Електронна подписка за запазване на обучението в 5-7 клас в МГ А. Приемът след четвърти клас в МГ трябва да се запази, защото: 1. Позволява развитието на таланта на деца с доказани интереси иContinue Reading

ПРИМЕРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН за обучението по математика в 8. клас (3 часа седмично) Изтегли от ТУК. Източник: http://anubis-bg.net Съгласно утвърдения учебен план за профилираните гимназии и профилираните паралелки в СОУ, в 8. клас мате-матиката се изучава със 108 часа (36 седмици по 3 часа седмично). В учебника са разработени 101Continue Reading

ПРИМЕРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН за обучението по математика в 8. клас (4 часа седмично) Изтегли от ТУК. Източник: http://anubis-bg.net Съгласно учебния план в 8. клас математиката се изучава със 136 часа (34 седмици по 4 часа седмично). В учебника са разработени 121 урока (теми), в това число и контролните работи. ПредлагамеContinue Reading

РАЗПРОДАЖБА Учителски бележници Фирма „Амалтея“ предлага учителски бележници от минали години, приспособени за учебната 2011/2012 година. Бележникът съдържа календари за учебната година, официалните и църковни празници, седмично разписание на учебните часове, специално място за отбелязване на ваканции и отпуски, страници за годишния норматив и лекторските часове по месеци и дни, както иContinue Reading

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 8. КЛАС Изтегли от ТУК. Източник: http://anubis-bg.net Месец Учебна седмица Б Ъ Л Г А Р С К И   Е З И К Л И Т Е Р А Т У Р А IX ТЕМА НА УРОКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ТЕМА НАContinue Reading

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 8. КЛАС Изтегли от ТУК. Източник: http://anubis-bg.net Брой на учебните седмици 34 Брой на учебните часове 51 В това число: Начален преговор 1 (определяне на входното ниво на ученика) Нови знания 31 Дейности 7 Проектна работа 4 Контрол 6Continue Reading

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 8. клас – 51 часа Изтегли от ТУК. Източник: http://anubis-bg.net   Тема Цели Срок Забележка П Начален преговор – 2 часаДревните цивилизации Наследството на древните цивилизации Умения за сравнителен анализ – Древен изток, Елада, Тракия, Рим – характерни особености;Постижения на древните цивилизации     ІContinue Reading