Роми активисти!

По повод 8 април – Международният ден на ромите, Младежка фондация Арете – България обявява конкурс за есе, насочен към младежи от ромски произход по една от следните теми по избор: 1) „Чувствам ли се европеец?“ 2) „Какво мога да дам на България?“ 3) „Какво за мен е образованието“? ИзискванияContinue Reading