Център за професионално обучение „Креативност“ е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и предлага: Професионално обучение и квалификация Фирмени обучения по заявка на работодател Разработване на проекти по програми, финансирани от Европейските социални фондове ОПРЧР и ОПАК Семинари Езиково обучение Обучение за развитие на ключови умения/ключови компетентности КонсултацииContinue Reading